Brändianalyysi

Löydä brändisi heikot kohdat

Hyvä brändistrategia ja sen systemaattinen toteuttaminen vaikuttavat suoraan yrityksesi pitkän tähtäimen kilpailuetuun. Onko brändistrategiasi kunnossa? Tiedätkö, mitä osa-alueita kannattaisi kehittää? Teemme pyynnöstäsi maksuttoman analyysin brändisi tämänhetkisestä tilasta. 

Mitä hyödyn brändialyysistä?

Hyvän brändistrategian kehittäminen alkaa aina lähtötilanteen selvittämisestä. Analyysin perusteella paikallistamme brändisi keskeiset kipukohdat ja heikkoudet, sekä ehdottamme niihin kestävän ratkaisun. Saat hyvät välineet brändisi kehittämiseen liiketoimintaa tukevaksi.

Miten brändianalyysi toteutetaan?

Taustatiedot

Ennen analyysin tekemistä selvitämme lyhyessä (n. 30min) puhelinkeskustelussa yrityksesi taustatiedot. Tulemme kysymään kysymyksiä muun muassa markkinasta, kilpailijoista sekä yrityksenne toiminnasta yleisesti. 

Analyysin tekemisessä hyödynnetään eri tietolähteitä, joihin tarvitsemme asiakkaalta lukuoikeuden. Näitä voivat olla esimerkiksi mahdolliset aiemmat bränditutkimukset, Google Analytics ja/tai Search Console. Sovitaan näistä tarkemmin puhelimitse.

Varaamme oikeuden kieltäytyä analyysin toimittamisesta, mikäli käy ilmi, ettemme ole teille oikeanlainen kumppani.

Tulokset

Analyysin tulokset puretaan noin tunnin kestävässä palaverissa, johon toivomme johtoryhmän osallistumista. Saatte meiltä koosteen tekemistämme johtopäätöksistä, sekä ehdotuksen suosittelemistamme toimenpiteistä.

.

.

Kyllä kiitos, haluan brändianalyysin!

sari-kuva-1

Sari Venäläinen

Head of Brand Marketing

Email / LinkedIn / Twitter